kurs_narciarstwa_zjazdowego

Zostań instruktorem narciarstwa zjazdowego i zacznij pracować tak jak inni spędzają urlop 😀

7-14.04.2017 na zakończenie sezonu ruszamy z kursami na Instruiktora Narciarstwa Zjazdowego i Snowboardu.
Przez 4 ostatnie lata w samym tylko Livigno wyszkoliliśmy już ponad 150 instruktorów!

KURS NA INSTRUKTORA SNOWBOARDU W TERMINIE 7-14.04.2017
https://www.facebook.com/events/140032909847868/

GWARANTUJEMY:
– przejazd autokarem wysokiej klasy,
– nocleg w apartamentach z aneksem kuchennym i łazienkami,
– 6 dniowy skipass na wszystkie trasy,
– szkolenie instruktorskie, wideo analiza
– atmosferę której nie zapomnisz i będziesz miło wspominał!
– piękne widoki,

Narciarstwo jest obecnie jedną z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych na świecie. Niesamowite uroki gór pokrytych śniegiem, przyciągają setki turystów i osób aktywnie spędzających czas wolny. Livigno to miejsce, do którego każdy powraca z wielką chęcią. Zdobycie uprawnień instruktorskich w tak doskonałym klimacie, z gwarancją świeżego śniegu na stoku i z wielokrotnością wyboru tras zjazdowych to marzenie wielu osób. Dzięki Centrum Kształcenia Kadr Sportowych wraz z biurem podróży Jafi Sport to marzenie jest na wyciągnięcie ręki.

Kursy narciarstwa organizowane przez CKKS cieszą się dużą popularnością i wysokim poziomem dydaktycznym. Instruktorami są fanatycy sportu, którzy całe swoje życie poświęcają pracy na stoku i na wodzie.
!!!UWAGA – PRACA DLA NAJLEPSZYCH!!!
Dla najlepszych instruktorów po zdaniu egzaminów zostanie złożona propozycja pracy sezonie zimowym 2017-2018 więc jest o co się starać.http://www.jafisport.pl/

Placówka wydająca uprawnienia instruktorskie:
www.ckks.pl

UWAGA
Istnieje możliwość wyboru kursu instruktorskiego:
W naszej ofercie znajdziecie zarówno kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej jak i na Instruktora Sportu.

Instruktor Rekreacji Ruchowej (IRR):
część specjalistyczna – 990zł.
część ogólna – cena 200zł.
Łącznie – cena 1190zł.

Instruktor Sportu (IS):
część specjalistyczna – cena 1190zł.
część ogólna – cena 200zł.
Łącznie – cena 1390zł.

Uprawnienia kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu, specjalność: narciarstwo zjazdowe. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 14 dni od zdania egzaminu! Legitymacja jest dwujęzyczna (polski i angielski) w formie dowodu osobistego oraz standardowa legitymacja w formie książeczki z godłem narodowym. Dodatkowo absolwent otrzymuje certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora narciarstwa zjazdowego przygotowuje kursantów do pracy w szkołach narciarskich oraz biurach podróży organizujących wyjazdy zimowe na terenie Polski jak i poza granicami państwa, ponadto w ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji WF (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Struktura kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
Część ogólna kursu instruktora (teoria):
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.
Ta cześć kończy się egzaminem pisemnym. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie – praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami, np.:
opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie.

Uczestnicy kursu instruktora narciarstwa
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
– ukończone 18 lat
– zdana matura
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
– brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
– znajomość i bardzo dobra umiejętność jazdy na nartach
UWAGA!
Istnieje możliwość odbycia obozu osób przed 18 rokiem życia, oraz przed podejściem do matury, natomiast legitymacja instruktorska zostanie wystawiona po spełnieniu tych wymogów.

Koszt kursu na Instruktora Narciarstwa Zjazdowego
część specjalistyczna – cena 990zł (IRR).
lub do wyboru
część specjalistyczna – cena 1190zł (IS).
część ogólna – cena 200zł.
(Płatne na konto CKKS).

Cena wyjazdu:
Zakwaterowanie, karnet, ubezpieczenie oraz przejazd autokarem w obie strony: 1680 zł brutto (Płatne na konto JafiSport).
Koszt bez autokaru to 1290 zł.
Zaliczka 600 zł przy zapisie, pozostała kwota maksymalnie miesiąc przed rozpoczęciem kursu.

Płatność ratalna za kurs jest możliwa:
200 zł przy zapisie, pozostała kwota max miesiąc przed rozpoczęciem kursu.
Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty.
W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, materiały do zajęć, egzamin instruktorski, przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów.

Procedura zgłoszenia na kurs instruktorski:
– Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na CKKS i Link Sport Bezpośredni link do formularza
http://ckks.pl/zapisy-na-kurs
https://linksport.pl/zapisy-na-kursy-instruktorskie/

– Wpłacić 200 zł zaliczki na konto bankowe:
Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371
ul. Buforowa 4e
52-131 Wrocław
tytułem: NARTY LIVIGNO, imię i nazwisko kursanta

– Wpłacić 600 zł zaliczki na konto bankowe:
JAFI SPORT Jacek Zawadka
Ul. Bonifacego 161/8
Warszawa 02-909
42 1090 0004 9029 0000 0000 5525
tytułem: NARTY LIVIGNO, imię i nazwisko kursanta

Spełnienie tych warunków gwarantuje miejsce na kursie.
Pozostałą część wpłacamy max miesiąc przed rozpoczęciem kursu!

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora narciarstwa zjazdowego
– liczba miejsc jest ograniczona.
– o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Kontakt bezpośrednio do instruktora i koordynatora całego projektu:
kursy@linksport.pl
Tel. 696 054 104
Pytania dotyczące samego wyjazdu można kierować bezpośrednio na stronie wydarzenia lub na maila.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2016 Linksport.pl | Realizacja: Worfordis.pl